Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kjell A Gustafsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0725-61 77 44 (mobil)

E-post:
kjell.gustafsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2019-01-01 2022-12-31