Förtroendevalda Göteborgs Stad

Urban Junevik (V)

Kontaktinformation

E-post:
urban.junevik@politiker.goteborg.se

Bild på Urban Junevik

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2021-10-14 - 2022-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2021-08-26 - 2022-10-14
Park- och naturnämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31