Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anna Sibinska (MP)

Kontaktinformation

E-post:
anna.sibinska@stadsrevisionen.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Liseberg Skår 40:17 Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 - 2023-03-31
Framtiden Byggutveckling AB Lekmannarevisor 2022-02-24 - 2023-03-31
Gårdstensbostäder AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-02-24 - 2023-03-31
Liseberg AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 - 2023-03-31
Lisebergs Gäst AB Lekmannarevisorssuppleant 2022-01-27 - 2023-03-31
Stadsrevisionen Revisor 2022-01-27 - 2022-12-31