Förtroendevalda Göteborgs Stad

Dan-Ove Marcelind (KD)

Kontaktinformation

E-post:
dan-ove.marcelind@stadshuset.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2019-08-21 - 2022-12-31
Politisk beredningsgrupp för medicinskt tekniska produkter (MTP) Representant 2019-11-20 - 2022-12-31
Referensgrupp för arenaprojektet Representant 2021-04-21 - 2022-12-31
Referensgrupp för facknämndsöversynen Representant 2021-04-21 - 2022-12-31