Förtroendevalda Göteborgs Stad

Styrgrupp för Västsvenska paketet

Mandatperiod: 2023-01-25 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Akar Josef Socialdemokraterna Ledamot 1
Berg Bejmyr Jonas Moderata Samlingspartiet Ersättare 2