Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kajsa Glittvik (M)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot 2024-01-10 2026-12-31