Förtroendevalda Göteborgs Stad

Peter Svensson (V)

Kontaktinformation

E-post:
peter.svensson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot och 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31