Förtroendevalda Göteborgs Stad

Staffan Lindström (S)

Kontaktinformation

E-post:
staffan.lindstrom@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads idrotts- och föreningsnämnd Ledamot och 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14