Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anna Sara Hansson Perslow (C)

Kontaktinformation

E-post:
annasara.perslow@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads kulturnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31