Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anders Hyllander (M)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2023-01-01 2026-12-31