Förtroendevalda Göteborgs Stad

Sverker Cassberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
sverker.cassberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Higab AB Suppleant 2024-03-11 2025-03-31
Göteborgs Stads överförmyndarnämnd Ledamot och vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31