Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kochar Wallad Begi (S)

Kontaktinformation

E-post:
kochar.wallad.begi@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2024-02-01 2026-10-14
Göteborgs Stads grundskolenämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31