Förtroendevalda Göteborgs Stad

Veronica Öjeskär (D)

Kontaktinformation

E-post:
veronica.ojeskar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads Leasing AB Suppleant 2023-03-03 2024-03-31
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot 2023-02-08 2026-12-31
Göteborgs Stads valnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31