Förtroendevalda Göteborgs Stad

Helena Norin (MP)

Kontaktinformation

E-post:
helena.norin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads exploateringsnämnd Ledamot och 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30