Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johan Fält (M)

Kontaktinformation

E-post:
johan.falt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31