Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johan Fält (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0793-36 06 60 (mobil)

E-post:
johan.falt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ledamot och 2:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31