Förtroendevalda Göteborgs Stad

Håkan Eriksson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0730-67 88 81 (mobil)

E-post:
hakan.eriksson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
BRG, Business Region Göteborg AB Ledamot 2023-03-07 2024-03-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot 2023-09-07 2023-12-31