Förtroendevalda Göteborgs Stad

Håkan Eriksson (V)

Kontaktinformation

E-post:
hakan.eriksson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
BRG, Business Region Göteborg AB Ledamot 2024-03-05 2025-03-31
Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30