Förtroendevalda Göteborgs Stad

Veronica Öjeskär (D)

Kontaktinformation

E-post:
veronica.ojeskar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2019-10-15 - 2022-10-14
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Valnämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31