Förtroendevalda Göteborgs Stad

Veronica Öjeskär (D)

Kontaktinformation

E-post:
veronica.ojeskar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodesberedningen Ledamot 2019-02-06 2022-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot 2019-02-06 2022-12-31
Valnämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31