Förtroendevalda Göteborgs Stad

Helena Norin (MP)

Kontaktinformation

E-post:
helena.norin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2021-04-22 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Miljö- och klimatnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31