Förtroendevalda Göteborgs Stad

Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (9 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Aronsson Hans Socialdemokraterna Ledamot 1
Lindblom Jan Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Tegmark Isak Vänsterpartiet Ledamot 3
Isgaard Jörgen Demokraterna Ledamot 4
Brunnström Kerstin Socialdemokraterna Ledamot 5
Jordö Martin Miljöpartiet Ledamot 6
Johansson Helena Vänsterpartiet Ersättare 7
Nilsson Ann-Christin Liberalerna Ersättare 8
Carlander John opolitisk Ersättare 9