Förtroendevalda Göteborgs Stad

Hotell Heden AB

Mandatperiod: 2024-03-11 - 2025-03-31

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Hartmann Per-Henrik opolitisk Ledamot 1
Öster Matilda opolitisk Ledamot 2
Setterberg Fredrik opolitisk Ledamot 3
Andersson Sven Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisor 4
Eriksson Bengt Vänsterpartiet Lekmannarevisor 5
Ransgård Jonas Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisorssuppleant 6
Carlenfors Amandus Vänsterpartiet Lekmannarevisorssuppleant 7