Förtroendevalda Göteborgs Stad

Amandus Carlenfors (V)

Kontaktinformation

E-post:
amandus.carlenfors@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads revisorer Revisor 2023-01-01 2026-12-31
Hotell Heden AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31
Boplats Göteborg AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-06 2025-03-31
Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisor 2024-03-11 2025-03-31
Norra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisor 2024-03-11 2025-03-31
Södra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisor 2024-03-11 2025-03-31
Higab AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-11 2025-03-31
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Lekmannarevisor 2024-03-12 2025-03-31