Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jonathan Björnhager (SD)

Kontaktinformation

E-post:
jonathan.bjornhager@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2023-01-26 2026-10-14
Göteborgs Stads förskolenämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31