Förtroendevalda Göteborgs Stad

Simon Hultström (M)

Kontaktinformation

E-post:
simon.hultstrom@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads kulturnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Göteborgs Stadsteater AB Suppleant 2024-03-08 2025-03-31
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ersättare 2024-01-01 2024-12-31