Förtroendevalda Göteborgs Stad

Maria Wåhlin (V)

Kontaktinformation

E-post:
maria.wahlin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ersättare 2024-02-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Boplats Göteborg AB Ledamot 2024-03-06 2025-03-31
Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium Ersättare 2023-01-01 2026-12-31