Förtroendevalda Göteborgs Stad

Maria Wåhlin (V)

Kontaktinformation

E-post:
maria.wahlin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2023-02-23 2023-12-31
Boplats Göteborg AB Ledamot 2023-03-08 2024-03-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium Ersättare 2023-01-01 2026-12-31