Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lena Landén-Olsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
lena.landen-ohlsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ledamot och ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14