Förtroendevalda Göteborgs Stad

Zagros Hama Aga (M)

Kontaktinformation

E-post:
zagros.hama@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Göteborgs Stads exploateringsnämnd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Per och Alma Olssons fond Ledamot 2023-09-07 2024-12-31
Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samordningsförbundet Göteborg Ersättare 2023-01-01 2026-12-31