Förtroendevalda Göteborgs Stad

Hannah Klang (V)

Kontaktinformation

E-post:
hannah.klang@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Förvaltnings AB Framtiden Ledamot 2024-03-07 2025-03-31
Bygga Hem i Göteborg AB Ledamot 2024-03-07 2025-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ledamot och 1:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31