Förtroendevalda Göteborgs Stad

Roshan Yigit (S)

Kontaktinformation

E-post:
roshan.yigit@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) Ledamot 2023-03-09 2024-03-31