Förtroendevalda Göteborgs Stad

Åsa Hartzell (M)

Kontaktinformation

E-post:
asa.hartzell@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Boplats Göteborg AB Ledamot 2024-03-06 2025-03-31
Got Event AB Ledamot 2024-03-08 2025-03-31
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31