Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jesper Berglund (V)

Kontaktinformation

E-post:
jesper.berglund@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ledamot och ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Göteborgs Stads valnämnd Ledamot och ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2023-01-26 2026-10-14