Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bosse Parbring (MP)

Kontaktinformation

E-post:
bosse.parbring@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen Ledamot och 1:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31