Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anders Moberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
anders.moberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Tekniska College AB Ledamot 2024-03-05 2025-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14