Förtroendevalda Göteborgs Stad

Cajsa Ottesjö (V)

Kontaktinformation

E-post:
cajsa.ottesjo@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Renova AB Suppleant 2024-03-14 2025-03-31
Förvaltnings AB Göteborgslokaler Ledamot 2024-03-07 2025-03-31
Renova Miljö AB Suppleant 2024-03-14 2025-03-31
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad Ersättare 2024-05-23 2026-12-31
Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium Ersättare 2024-04-25 2026-12-31
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Suppleant 2024-04-18 2025-04-30