Förtroendevalda Göteborgs Stad

Patrik Helgeson (V)

Kontaktinformation

E-post:
patrik.2.helgeson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads kulturnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell Ledamot 2022-01-01 2024-12-31