Förtroendevalda Göteborgs Stad

Berit Krantz (L)

Kontaktinformation

E-post:
berit.krantz@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31