Förtroendevalda Göteborgs Stad

Eva Ternegren (MP)

Kontaktinformation

E-post:
eva.ternegren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2024-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2024-04-26 2026-10-14
Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsnämnd Ledamot och ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2023-03-23 2026-11-30