Förtroendevalda Göteborgs Stad

Eva Ternegren (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-36 32 92 (mobil)

E-post:
eva.ternegren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot och ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2023-01-28 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2023-03-23 2026-11-30