Förtroendevalda Göteborgs Stad

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Grundskolenämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Suppleant 2022-01-27 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-05-02 2022-12-31
Partnership Management Committee Representant 2019-05-08 2022-12-31