Förtroendevalda Göteborgs Stad

Roshan Yigit (S)

Kontaktinformation

E-post:
roshan.yigit@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2021-04-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ersättare 2021-03-25 - 2022-10-14
Miljö- och klimatnämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31