Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lisbeth Sundén Andersson (D)

Kontaktinformation

E-post:
lisbeth.andersson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 3:e vice ordförande 2022-10-27 2022-12-31
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 3:e vice ordförande 2022-10-27 2022-12-31