Förtroendevalda Göteborgs Stad

Cajsa Ottesjö (Fi)

Kontaktinformation

E-post:
cajsa.ottesjo@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Boplats Göteborg AB Suppleant 2022-01-27 2023-03-31
Bostads AB Poseidon Suppleant 2022-01-27 2023-03-31
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2022-01-01 2022-12-31