Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mariah Ben Salem Dynehäll (L)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Göteborg Ersättare 2021-05-20 - 2022-12-31