Förtroendevalda Göteborgs Stad

Christer Holmgren (M)

Kontaktinformation

E-post:
christer.holmgren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
AB Liseberg Skår 40:17 Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Liseberg AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Lisebergs Gäst AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Lokalnämnden Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31