Förtroendevalda Göteborgs Stad

Christer O Holmgren (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-10 46 52 (mobil)
031-365 02 40 (arbete)

E-post:
christer.holmgren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Liseberg Skår 40:17 Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-12-20 - 2022-10-14
Liseberg AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Lisebergs Gäst AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Lokalnämnden Ledamot och ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31