Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bruno Tiozzo (M)

Kontaktinformation

E-post:
bruno.tiozzo@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bostads AB Poseidon Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse Ledamot 2022-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14