Förtroendevalda Göteborgs Stad

GS Buss AB

Mandatperiod: 2023-03-08 - 2024-03-11

Uppdrag (17 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Hallén Bertil Socialdemokraterna Ledamot 1
Orsulic Toni Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Ingelman Gertrud Vänsterpartiet Ledamot 3
Söderman Stefan Demokraterna Ledamot 4
Berggren Dan Socialdemokraterna Ledamot 5
Peters Suzanne Socialdemokraterna Ledamot 6
Fasth Anders Kristdemokraterna Ledamot 7
Ottosson Glenn Sverigedemokraterna Ledamot 8
Hellman Finn Vänsterpartiet Ledamot 9
Rodin Sofia Socialdemokraterna Suppleant 10
Biörnerud Fredrik Moderata Samlingspartiet Suppleant 11
Persson Emma Vänsterpartiet Suppleant 12
Nielsen Bernt Demokraterna Suppleant 13
Rigemar Torbjörn Socialdemokraterna Lekmannarevisor 14
Rogestam Christina Centerpartiet Lekmannarevisor 15
Adler Birgitta Socialdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 16
Nihlblad Eva Socialdemokraterna Lekmannarevisorssuppleant 17