Förtroendevalda Göteborgs Stad

Torbjörn Rigemar (S)

Kontaktinformation

E-post:
torbjorn.rigemar@politiker.goteborg.se

Bild på Torbjörn Rigemar

Uppdrag (13 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stadshus AB Lekmannarevisor 2023-03-21 2024-03-31
Göteborgs Spårvägar AB Lekmannarevisor 2023-03-08 2024-03-31
Revisorskollegiet Ledamot och vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Fastighets AB Rödingen Lekmannarevisorssuppleant 2023-03-10 2024-03-31
GS Buss AB Lekmannarevisor 2023-03-08 2024-03-31
Göteborg & Co AB Lekmannarevisorssuppleant 2023-03-07 2024-03-31
Göteborgs Stads revisorer Vice ordförande och revisor 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Lekmannarevisor 2023-03-08 2024-03-31
Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år Lekmannarevisorssuppleant 2023-01-01 2026-12-31
GS Trafikantservice AB Lekmannarevisor 2023-03-08 2024-03-31
Renova Miljö AB Lekmannarevisorssuppleant 2023-03-10 2024-03-31
Göteborgs Stadsteater AB Lekmannarevisorssuppleant 2023-03-07 2024-03-31
Renova AB Lekmannarevisorssuppleant 2023-03-10 2024-03-31