Förtroendevalda Göteborgs Stad

Gryaab

Mandatperiod: 2023-03-09 - 2024-03-31

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Nistor Pedrini Claudia Socialdemokraterna Ledamot 1
Johansson Claes Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Engkvist Christoffer Centerpartiet Ledamot 3
Andersson Hans-Eric Demokraterna Ledamot 4
Alfredsson Lennart Miljöpartiet Suppleant 5
Oxe Björn Moderata Samlingspartiet Suppleant 6
Bivall Bengt Arne Vänsterpartiet Lekmannarevisor 7
Cederborg Gun Vänsterpartiet Lekmannarevisorssuppleant 8