Förtroendevalda Göteborgs Stad

Claudia Nistor Pedrini (S)

Kontaktinformation

E-post:
claudia.pedrini@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst Ledamot och ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gryaab Ledamot 2024-03-06 2025-03-31