Förtroendevalda Göteborgs Stad

Claes Björling (M)

Kontaktinformation

E-post:
claes.bjorling@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gryaab Ledamot 2024-03-06 2025-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Göteborgs Stads kretslopp- och vattennämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31