Förtroendevalda Göteborgs Stad

Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31