Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lars-Åke Blomqvist (M)

Kontaktinformation

E-post:
lasse.blomqvist@telia.com

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Apotekaren Fredrik Mossbergs donation Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen för Hyresfonden Pauvres Honteux Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Osbeckska fonden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samfond för barn med särskilda behov (VI) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Renströmska fonden Ledamot 2023-01-01 2025-12-31
Julius Lindströms stiftelse Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Söderborgska m fl stiftelser Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kamratföreningen Länken i Göteborg Ersättare 2023-02-23 2023-12-31
Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond Ersättare 2023-01-01 2026-12-31